Gmina Sianów kontakt z nami ważne telefony
Strona główna
Położenie
Zabytki
Atrakcje przyrodnicze
Mapa turystyczna
Zdjęcia lotnicze
Przegląd miejscowości
Noclegi
Gastronomia
Kultura
Wioski tematyczne
Szlaki piesze
Szlaki rowerowe
Szlaki kajakowe
Jazda konna
Wędkarstwo
Łowiectwo
Windsurfing
Lotnictwo ultralekkie
Kalendarium imprez 2008

<<
Grudzień
>>

PonWtoSroCzwPtSobNie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
KĘDZIERZYN


NAZWA MIEJSCOWOŚCI: KĘDZIERZYN
NAZWY DAWNE: MEYRINGEN
PIERWSZA WZMIANKA: 1 Maj 1749 rok


HISTORIA - ZARYS

Kędzierzyn został założony przez Fryderyka Wielkiego na gruntach należących do miasta Koszalina zwanych "Kickel". Zostały one wydzielone na mocy zezwolenia Królewskiej Kamery Wojennej i Dóbr ziemskich i nazwane na cześć generała von Meyeringa jego nazwiskiem. We wsi osadzono kolonistów z Meklemburgii. Zamieszkało w niej 10 kmieci, nauczyciel, owczarz i 3 komorników. Wzniesiono 11 domostw. Wieś została przyłączona do parafii Najświętszej Marii Panny w Koszalinie. Chłopi otrzymali ziemie i grunty pod zagrody jako dziedziczne, za które wnosili roczne opłaty czynszowe do urzędu w Koszalinie. Z lasu porastającego Górę Chełmską mogli pozyskiwać opał za czynsz zwany "Brennzis". W 1867 roku w Kędzierzynie było 16 domów mieszkalnych ( chałup), szkoła i 35 budynków gospodarskich. Wieś zamieszkiwało 105 osób w 25 rodzinach, z których 13 było rodzinami chłopskimi posiadającymi na własność ziemię.

INSTYTUCJE KOŚCIELNE I KOMUNALNE

a. Szkoła istniała w Kędrzierzynie od czasu lokowania wsi tj. od 1749 roku, skoro jednym z osadników był nauczyciel. Nieznana jest jego usytuowanie ani forma. Obecny murowany, budynek oznaczony numerem 17 został wzniesiony na początku XX w.

UKŁAD WSI

a. Lokacyjny - ulicówka ze zwartą zabudową, sytuowaną po zachodnio - północnej stronie ulicy

b. Przekształcenia/ zmiany - rozbudowa wzdłuż wschodnio południowej pierzei ulicy

c. współczesny - zachowany lokacyjny ruralistyczny wsi.

UKŁAD ZAGRÓD

a. Tradycyjny - we wsi występuje typ historycznej zagrody B i C, a także układ zagrody charakterystyczny dla Kędzierzyna i Skwierzynki - zamkniętej zagrody z domem od strony ulicy z bramą przejazdową na podwórze.

c. Współczesny - zachowany tradycyjny z przekształceniami

ZABUDOWA

a. Mieszkalna - wśród typów zabudowy mieszkalnej zdecydowanie występującym typem jest typ III, sporadycznie występuje typ IB, II, II A i V

ZIELEŃ KOMPONOWANA I CMENTARZE

a. Cmentarz wiejski - usytuowany w centrum wsi, naprzeciw zagrody nr 17, przy drodze Kędzierzyn - Gorzebądz. Założony w II pół. XIX w., na planie prostokąta, wygrodzony murem z naturalnego kamienia i żywopłotem głogowym od strony północno - wschodniej. Układ kwater nieczytelny, ale zachowało się kilka metalowych krzyż i omurowanych mogił. Cmentarz zadrzewiony pojedynczymi drzewami, jesionami. Całość porośnięta bzem lilakiem, bzem czarnym.

KRAJOBRAZ

Wieś położona w zachodniej części gminy, na północ od Góry Chełmskiej, na terenie płaskim, lekko opadającym w kierunku północnym. Z tej strony rozległe torfowe łąki. Ujęte ścianą lasu od pn./zach., poprzerywane symetrycznie ustawianymi betonowymi słupami energetycznymi. Od południa wieś graniczy z linią kolejową, przebiegającą w kierunku wsch. – zach., przesłoniętą drzewami. Na zachód od zabudowań wiejskich - przepływa meandrujący strumień; dalej na zachód góra Kobylec i Kocia Góra.

STAN ZACHOWANIA

A. Układu wsi - zachowany lokacyjny.

B. Układu zagród - w większości zachowany historyczny układ zagród, w części zniekształcony wyburzeniami i rozbudową o budynki gospodarcze współczesne; czytelne granice działek i układ budynków.

C. Zabudowy - zachowane występujące na terenie wsi typy historycznych form zabudowy, częściowo przemurowane, przebudowane. W wielu budynkach mieszkalnych wymieniona stolarka okienna, zmieniony wykrój otworów.

D. Zieleni komponowanej i cmentarzy - granice czytelne, częściowo czytelny układ pochówków, zachowane nieliczne metalowe krzyże, omurowane mogiły; nagrobki zniszczone. Drzewostan z niszczony w 50 %. Całość zarośnięta rozrostami krzewów.

POWIERZCHNIA EWIDENCYJNA OBRĘBU

195,98 ha

© 2008 - Wszelkie prawa zastrzeżone dla GOT w Sianowie Wykonanie: PHU SafNet